Våra tjänster

Du hittar alla våra tjänster nedan.

Ventilationsservice

 • Vi servar alla typer av ventilationsanläggningar, stora som små
 • Filterbyten
 • Genomgång styrfunktioner
 • Serviceavtal, vi sköter gärna er ventilationsanläggning
 • Kanalrensning

Installation/ombyggnad

Injustering

 • Luftflödesmätningar och injustering av alla typer av anläggningar

OVK

(Obligatorisk Ventilations Kontroll)

 • Vi utför OVK besiktning
 • OVK och Rens: vi erbjuder den unika lösningen att rensa kanalsystemet samtidigt som vi utför OVK.
 • DU (Drift & Underhåll): Ofta saknas det dokumentation vid OVK besiktningar. Vi upprättar ny ”DU”
  vid behov, ofta räcker det med en flödesbild.
 • Vi projekterar om luftflödesmängder vid behov
 • Vi upprättar nya eller reviderar befintliga ritningar och sätter dom i relation

Utredningar

 • Vi reder ut ert ventilationsproblem
 • Utredning av inomhusmiljö

Luftanalys

 • Luftanalyser VOC
 • Partikelprover
 • Mögelprover i ventilationssystem
 • Fuktmätning
 • Radonmätning
 • CO2 mätning och temperaturloggningar
 • Asbetsprov

Fastighetsservice

 • Vi erbjuder oss att sköta er tekniska anläggningar

Ec/Energiprojekt

 • Fläktbyte i befintliga aggregat med ec/energifläktar